top of page

Gastrointestinal kanal duvarındaki düz kas lifleri embriyonik gelişim sırasında aşağıdaki dokuların hangisinden köken alır?

Embriyoda farklı gelişim yoluna giren birçok farklı mezoderm türü vardır.

Lateral plak mezoderminin visseral (splaknoplörik) tabakası ilkel barsak tüpü ile yakın ilişki içindedir. Bu mezodermden gastrointestinal sistem organlarının lümenini kaplayan lamina propria, muskularis mukoza, submukoza ve muskularis eksterna tabakaları oluşur.

Ara mezoderm genitoüriner sistemin oluşumunu sağlar.

Lateral plak somatoplörik mezodermi aksiyal iskelet ile kol ve bacakların yumuşak dokularını oluşturur. 

İskelet kasları ise paraksiyal mezodermden oluşur.

Günün Sorusu?

bottom of page